Tarieven

Voorafgaand aan een intakegesprek kunt u kiezen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgespreklogo-payoff-rgb-kleur

Coachingpakketten: 

Pakket 1:
  •  Intakegesprek (1 uur) met voedingsanalyse
  • 2 vervolgconsulten (30 á 40 minuten), incl. verslaglegging en persoonlijk  vervolgadvies                       € 145
Pakket 2:
  • Intakegesprek (1,5 uur) met voedingsanalyse
  • 3 vervolgconsulten (30 á 40 minuten) incl. verslaglegging en persoonlijk vervolgadvies                        € 175

Vervolgcoaching:

Pakket van 3 consulten

inclusief verslaglegging & persoonlijk advies                                                                                                                                              €105

Pakket van 6 consulten

inclusief verslaglegging & persoonlijk advies                                                                                                                                                          €200

Enkele adviesgesprekken

per 40 minuten                                                                                                             €40

Voedingsscan:  

Wilt u éénmalig een voedingsscan laten uitvoeren dan kan dat ook. Op basis van een vooraf door u ingevuld voedingsdagboekje bekijken we samen welke (essentiële) voedingsstoffen, vitamines en mineralen beter aan bod zouden kunnen komen of tekort zijn. Uiteraard volgt daar een advies op en kunt u er ook voor kiezen om verder begeleid te worden.

Meer informatie over de voedingsscan                                                        €58

 

Betaling contant of per bankoverschrijving. Pinbetaling niet mogelijk. Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht.
Vergoeding door zorgverzekeraars:
Ik ben officiëel gediplomeerd Voedingsdeskundige, de opleiding is geaccrediteerd door de brancheverenigingen. Toch worden consulten bij De Blauwe Zone niet vergoed door zorgverzekeraars. Momenteel ben ik aanvullend een opleiding Medische basiskennis aan het volgen, zodat mijn coaching vanaf de zomer door zorgverzekeraars wordt erkend. De tarieven die ik hanteer liggen dan ook lager dan de tarieven van deskundigen waarbij de eerste consulten wel (gedeeltelijk) worden vergoed. 

Disclaimer: Het advies van de voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. De voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.