Privacy verklaring en algemene voorwaarden en Klacht- en Tuchtrecht

De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching (DBZ) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De privacy verklaring (conform de AVG) en de algemene voorwaarden vindt u hier:

Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

De meest belangrijke veranderingen in de privacy verklaring:

  • Er wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en wanneer we dit doen.
  • Er wordt aangegeven aangegeven voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens gebruikt worden.
  • Er wordt aangegeven in welke situaties we uw persoonlijke gegevens delen met anderen.
  • Er is vermeld hoe lang we uw gegevens bewaard blijven en hoe u zelf deze informatie kunt aanpassen of kunt laten verwijderen.
  • Onze contactgegevens staan vermeld.

Klachtenprocedure

voedingsadvies en – coaching