Tarieven en vergoedingen

Als je (aanvullend) verzekerd bent betaalt je zorgverzekering mee aan de kosten.

De Blauwe Zone voedingsadvies en – coaching is aangesloten bij Beroepsvereniging BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) en daarmee als natuurgeneeskundig therapeut geregistreerd bij alle zorgverzekeraars.

Drie uur dieetadvies

Vanuit de basisverzekering wordt drie uur advies vergoed. Om meer uren vergoed te krijgen, kun je je aanvullend verzekeren.

  • In 2018 wordt voor iedereen vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars.
  • Houd er rekening mee dat dieetadvisering (net als alle andere specialismen in Nederland) onder het eigen risico valt, dat in 2018 wettelijk is vastgesteld op € 385,- (dit eigen risico geldt niet voor kinderen < 18 jaar!).
  • Naast de de basisverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak ook nog een aantal uren natuurgeneeskundig dieetadvisering vergoed. Voor elke zorgverzekering is dat anders. Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen na doorverwijzing door arts óf werken met aangewezen zorgaanbieders. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar.
  • Voor een overzicht: De Zorgkiezer of De Zorgwijzer
  • Betalen kan per pin of contant. U ontvangt een factuur t.b.v. uw zorgverzekeraar.
Consult Directe tijd* (min.) Indirecte tijd* (min.) Kosten
Intake 60 20 €80,-
Vervolgconsult 40 15 €60,-
Vervolgconsult kort (weeg/meetmoment) 20 10 €30,-
Skype/telefonisch consult 20 10 €30,-
Skype/telefonisch consult kort 10 5 €15,-
E-mail consult 15 €15,-
  • Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur bent. Indirecte tijd is de tijd die hierbij benodigd is voor o.a. voorbereidend werk, de rapportage naar uw (huis)arts/specialist en het uitwerken van uw gegevens. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
  • Direct een afspraak maken: klik hier